ایده پارک

برگزار کننده : پارک علم و فناوری استان همدان
امروز: یکشنبه، 3 تیر 1397
» اهداف ایده پارک

اهداف ایده پارک

هدف از برگزاری ایده پارک 
۱-گسترش فرهنگ نوآوری و خلاقیت
2- تقویت توان ارائه ایده‌های خوب و شکستن سد محافظه‌کاری در خلاقیت
3- توسعه نقش پارک علم وفناوری استان همدان به‌ عنوان سازمان حامی طبقه خلاق و فناور کشور
4- ایجاد فرصت شکل گیری کسب‌وکارهای نوپا پایدارتر با لحاظ کردن بخش داوری تخصصی و اقتصادی