ایده پارک

برگزار کننده : پارک علم و فناوری استان همدان
امروز: یکشنبه، 3 تیر 1397
» در خصوص ایده پارک

در خصوص ایده پارک

تشریح رویداد ایده پارک 

در این رویداد، افراد متشکل از اساتید، دانشجویان و سایر اقشار ایده پرداز با ثبت ایده های خود که مبتنی بر فناوری با هدف تجاری سازی در سایت اقدام می کنند و پس ارزیابی اولیه ایده های در پارک علم و فناوری در روز رویداد، ایده های منتخب، توسط افراد ارائه و داوری می شود و در انتها ایده های برتر انتخاب می شوند.

اهمیت و ضرورت اجرای رویداد ایده پارک 

با توجه به سیاست پارک علم و فناوری استان به نقش اقتصاد مبتنی بر دانش در توسعه اقتصادی کشور و سیاست کسب درآمد دانشگاه ها از طریق تجاری سازی ایده های علمی و پژوهشی و .... ضروریست در راستای اقدامات که در سطح کشور در این زمینه اجرایی می شود، راهکارهای محلی به منظور افزایش گرایش بیش از پیش دانشگاهیان اعم از اساتید و دانشجویان به ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر دانش تعریف و اجرایی گردد. این رویداد قصد دارد، با افزایش تعامل بین پارک علم و فناوری به عنوان یکی از مهترین ارگان­های حمایتی از کسب و کارهای دانش بنیان و اساتید و دانشجویان به عنوان یکی از کلیدی ترین منابع انسانی شکل دهی به واحدهای فناور دانش­بنیان، با آموزش­های اولیه لازم، به ایجاد یک کسب و کار دانش بنیان بیاندیشند. در ضمن این رویداد قصد دارد، با افزایش فرهنگ ایده پردازی مبتنی بر تجاری سازی و ایجاد محیط جذاب مخاطبین خود را جذب نماید. 

سین رویداد