ایده پارک

برگزار کننده : پارک علم و فناوری استان همدان
امروز: پنج شنبه، 6 اردیبهشت 1397
» » دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

تاریخ : 1395/03/10
نظرات : 0
بازدیدها : 1 440

 

دومین رویداد علمی ایده پارک در روز چهارشنبه 10 خرداد ماه، با موضوع کشاورزی، آب و خاک و صنایع تبدیلی و صنایع غذایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی برگزار گردید و 23 ایده از میان 38 ایده ارسال شده به دبیرخانه مطرح گردید و مورد ارزیابی داوران قرار گرفت .

در دومین رويداد ايده پارک که به همت پارک علم و فناوري استان همدان و با همکار دانشگاه بوعلی برگزار شد، 23 ایده پرداز خلاق به بيان و شرح ايده خود پرداختند و در پايان پس از اظهار نظر هيأت داوران و اعلام رأي حضار در اين جلسه،‌ 5 ايده برتر به شرح ذیل انتخاب و مورد تقدير قرار گرفت.  

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی

 

دومین ایده پارک با موضوع کشاورزی