ایده پارک

برگزار کننده : پارک علم و فناوری استان همدان
امروز: یکشنبه، 3 تیر 1397
» » اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی

تاریخ : 1394/12/05
نظرات : 0
بازدیدها : 1 471

رقابت 25 ایده در اولین رویداد ایده پارک، پارک علم و فناوری استان همدان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان همدان، 25 ایده در اولین رویداد ایده پارک پارک علم و فناوری استان همدان شرکت نموده اند و هر ایده در سه دقیقه توسط ایده پرداز ارائه و مورد ارزیابی داوران و حضار قرار میگیرد .

دکتر محمد نصیری معاون فناوری پارک علم و فناوری استان همدان و دبیر علمی رویداد ایده پارک با محوریت فناوری اطلاعات برق و انرژی ، با اشاره به اینکه امروز نخستین رویداد «ایدهپارک» با همت پارک علم و فناوری استان همدان برگزار میشود، اظهار کرد: در سالهای اخیر رویدادی به اسم استارتاپ ویکند برگزار می گردید که معمولاً در بازه زمانی دو روزه انجام می پذیرفت.

نصیری افزود: یکی از مزایای برگزاری این رویداد این است که افراد دارای ایده صاحبان ایده های مشابه را به عنوان همکار انتخاب می‌کنند و سعی میکند طرح ارائه شده را عملیاتی کنند.

وی افزود: «ایده پارک» در استان همدان قصد دارد در موضوعات مختلف نیازهای استان و منطقه را در نظر بگیرد و از افراد متخصص و صاحب ایده دعوت می شود تا ایدههای خود را مطرح کنند و ایده های برتر انتخاب شوند.

نصیری با بیان اینکه در «ایده پارک» هدف این است که رویداد تبدیل به فرآیند شود و ادامهدار باشد، تاکید کرد: میتوان در طول سال 6 مورد و حتی بیشتر رویداد «ایده پارک» با محور و موضوعات مختلف را داشته باشیم، امیدواریم در استان همدان رویداد «ایده شو» جایگاه مناسبی در بهبود مشکلات استان کسب نماید.

دبیر همایش علمی «ایده پارک» در همدان با اشاره به اینکه به همت دانشجویان که صاحبان اصلی ایده هستند، اساتید و صنعتگران میتوان ایدهها را عملیاتی کرد.

وی با بیان اینکه در مراسم «ایده پارک» امروز 25 ایده طرح خواهد شد، ادامه داد: یکی دیگر از اهداف این است که در «ایده پارک» تنها ارائه ایده انجام نشود و استارتاپ ویکند بومی شده داشته باشیم.

نصیری با بیان اینکه هدف پارک و علم و فناوری این است که ایدهها را جمعآوری کرده و از آنها حمایت کند تا به سمت اجرای آن برود، ادامه داد: در ابتدای کار «ایده پارک» امکان دارد که ایدهها کیفیت کافی را نداشته باشند اما ایرادی ندارد چراکه به مرور زمان از حالت خامی خارج میشود.

دبیر همایش علمی «ایده پارک» در همدان با بیان اینکه با توجه به نبود استخدام دائم ایدههای خلاقانه باید تبدیل به کسب و کار شود، ادامه داد: در دوران دانشگاه بهترین دوستان انتخاب میشوند و میتوان بهترین دوستان کاری را نیز انتخاب کرد.

وی با بیان اینکه امروز ارزیابی ایدهها به دو صورت انجام میشود، ادامه داد: 70 درصد ارزیابی از سوی داوران و 30 درصد از سمت حضار انجام میشود.

دکتر مجذوبی رئیس بنیاد نخبگان استان همدان نیز در ادامه با تاکید بر اینکه باید به سمت کارآفرینی رفت، اظهار کرد: باید یاد بگیریم که تولید ثروت از زیر زمین نیست بلکه از روی زمین و داخل مغز انسان است.

وی با بیان اینکه استفاده از مغز انسان فقط برای تولید ثروت نیست، افزود: باید چگونگی استفاده از مغز خود را یاد بگیریم و امیدوارم رویدادهایی مانند «ایده پارک» با نظم بیشتر و بهتری برگزار شود.

در پایان آقای نوید امیدیان با عنوان طرح نرم افزار کاربردی خدمات شهری و دولتی حائز رتبه اول و خانم شادی پیر حیاتی، آقای مصطفی آصفی، آقای پدرام ذباح، آقای احسان رضاپور به ترتیب دوم تا پنجم شدند .

  

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی 

اولین ایده پارک با موضوع فناوری اطلاعات، برق و انرژی